รายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

รายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักดีว่าความสำเร็จขององค์กรมิได้วัดจากความสามารถในการทำกำไรการเติบโตของผลประกอบการ และตัวเลขทางการเงินเท่านั้นหากยังรวมถึงการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนรวมทั้งผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้ได้พัฒนาและพึ่งพาตนเองได้ทั้งนี้เพราะรากฐานที่มั่นคงทางสังคม เป็นปัจจัยสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืนดังนั้นองค์กรต้องดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในหลายพื้นที่รายละเอียดตามตารางด้านล่าง

ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554

คุณเนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบุคคลและธุรการ เป็นตัวแทนบริษัทเข้าร่วมงาน “มอบอุปกรณ์ เพื่อต่อยอดการศึกษาและวิจัยหุ่นยนต์ พร้อมรับมอบโล่ห์เกียรติคุณ” จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในวันที่ 23 กันยายน 2557

คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การกีฬา ในโครงการสนับสนุนสื่ออุปรณ์ในการเรียนรู้....ให้น้องๆ จากใจ โรงเรียนอภัยดำรงธรรม อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 5 สิงหาคม 2557

คุณเนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบุคคลและธุรการ พร้อมด้วยพนักงาน ทำบุญสร้างกุฎิพระ ณ วัดนาใหม่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2557

คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การกีฬา ให้แก่ โรงเรียนบ้านนาใหม่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2557

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งและปัจจัยถวายแด่พระสงฆ์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 คุณเกรียงไกร นิศยันต์ กรรมการบริหาร บริษัท เคิร์ซ จำกัด เข้าร่วมงานแถลงข่าวการให้บริการ Wifi ฟรี พร้อมทั้งได้ร่วมออกบูธภายในงาน “กิจกรรมท่องโลกกว้างกับอินเทอร์เน็ตเคิร์ซ” ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 19 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

คุณเนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบุคคลและธุรการ เป็นตัวแทนบริษัทเข้าร่วมงาน "พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี" ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556

คุณเนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบุคคลและธุรการ และคุณปัณณวีย์ แก้วมณี ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมสานฝันการศึกษาท้องถิ่น บริจาคแผงโซล่าเซลล์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเสื้อผ้าและอาหาร ให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนกองม่องทะ จ.กาญจนบุรี

คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันบริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฯ โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2556

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยใน การทำงาน ในวันที่ 4 ตุลาคม 2556

คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งและปัจจัย ในวันที่ 19 ธันวาคม 2556 แด่พระสงฆ์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2557

คณะผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมทำกิจกรรม การแข่งขันกีฬาสีประจำปี เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกันภายในองค์กร เพื่อให้เกิดความรักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ และการให้อภัย ในระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2556 โรงแรม พลา คลิฟ บีช รีสอร์ท จ.ระยอง

บริษัทฯ จัดให้เป็นสถานที่สำหรับการเลือกตั้ง ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557

ครั้งที่ ชื่อกิจกรรม สถานที่ ยอดบริจาคเงิน/สิ่งของ  
1 ร่วมกันปล่อยเต่าคืนสู่ทะเล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี -  
2 ร่วมกันบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย -  
3 ร่วมบริจาคเงินเพื่อสร้างอาคาร "ปฐมวัย" จ. ลพบุรี 359,100 บาท
4 ร่วมเสวนา "อนาคตประเทศไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลง สารสนเทศและการสื่อสาร" ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -  

 

พนักงานบริษัทได้ร่วมกันบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย เมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 บริษัทได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารเรียน "ปฐมวัย" จังหวัด ลพบุรี เป็นเงินจำนวน 359,100 บาท และบริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมช่วยติดตั้งระบบ นอกจากนี้พนักงานบริษัทยังได้ช่วยกันสละแรงกายเพื่อร่วมกันสร้างห้องสมุดใต้อาคารเรียนดังกล่าว

ในช่วงเดือนมีนาคม 2555 ที่ผ่านมา คุณราล์ฟ ฮุนเดิร์ทมาร์ค ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจบมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี ได้รับเชิญร่วมเสวนาในงาน "อนาคตประเทศไทย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสารสนเทศและการสื่อสาร" ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ครั้งที่ ชื่อกิจกรรม สถานที่ ยอดบริจาคเงิน/สิ่งของ  
1 บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิประเทศญี่ปุ่น ช่อง 3 100,000 บาท
2 บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ภาคใต้ ช่อง 3 100,000 บาท
3 บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ลี้ภัยสงครามไทย-เขมร ศูนย์ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจ.ศรีสะเกษ 30,000 บาท
4 ร่วมสมทบทุนบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ช่อง 3 100,000 บาท
5 ร่วมสมทบทุนบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม วิทยาลัยตลาดทุน 100,000 บาท
6 ร่วมสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สมาคมบริษัทจดทะเบียน 300,000 บาท
7 บริจาคและร่วมแพ็คถุงยังชีพ 500 ชุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(รังสิต) 100,000 บาท
8 ช่วยเหลือพนักงานที่ประสบภัยน้ำท่วม(แผนฉุกเฉิน) เช่น ค่าเช่าบ้าน ของใช้จำเป็นเพื่อยังชีพ และให้บริการยืมเรือ บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 400,000 บาท
9 มอบเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี 100,000 บาท
10. บริจาคของให้น้องโรงเรียนบ้านแก่ง กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี -
รวม 1,330,000 บาท

 

บริษัทร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิประเทศญี่ปุ่น จำนวน 100,000 บาท แก่รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ที่อาคารมาลีนนท์

บริษัทร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ภาคใต้ จำนวน 100,000 บาท แก่รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ที่อาคารมาลีนนท์

บริษัทร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 100,000 บาท แก่รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ที่อาคารมาลีนนท์

บริษัทร่วมสมทบกองทุน “ตลาดหุ้นร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม” จำนวน 300,000 บาท โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พนักงานร่วมแพ็คถุงยังชีพ 500 ชุดและนำไปบริจาคให้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต

บริษัทได้มีการช่วยเหลือพนักงานที่ประสบภัยน้ำท่วม(แผนฉุกเฉิน) เช่น ออกค่าเช่าบ้าน ของใช้จำเป็นเพื่อยังชีพ รวมถึงการให้บริการยืมเรือ

นางเนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบุคคลและธุรการ เป็นตัวแทนบริษัท มอบทุนการศึกษาและวิจัยให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในช่วงเดือนกุมภาพันธุ์ที่ผ่านมา

พนักงานบริษัทร่วมกันบริจาคของให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านแก่ง กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

บริษัทร่วมบริจาคชุดทำความสะอาดและถุงยังชีพเล็กแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่หมู่บ้านรัตนธิเบศธ์ จ.นนทบุรี