เอกสารนำเสนอ

เอกสารนำเสนอ

กรุณาเลือกปี:
Analyst Meeting Q1/2022

วันพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2565
25 พ.ค. 2565
กิจกรรม วันที่ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
วันพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2565 25 พ.ค. 2565 1.85 MB. ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 11 เม.ย. 2565 3.36 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 4Q 2021 09 มี.ค. 2565 2.30 MB. ดาวน์โหลด
วันพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2564 03 มี.ค. 2565 2.11 MB. ดาวน์โหลด
กิจกรรม วันที่ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
Opportunity Day 3Q 2021 23 ธ.ค. 2564 1.39 MB. ดาวน์โหลด
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 21 ธ.ค. 2564 1.87 MB. ดาวน์โหลด
BLS Digital Transformation Day 25 พ.ย. 2564 1.50 MB. ดาวน์โหลด
วันพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2564 22 พ.ย. 2564 540 KB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 2Q 2021 02 ก.ย. 2564 1.26 MB. ดาวน์โหลด
วันพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2564 24 ส.ค. 2564 573 KB. ดาวน์โหลด
วันพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2564 20 พ.ค. 2564 658 KB. ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 08 เม.ย. 2564 2.22 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 4Q 2020 18 มี.ค. 2564 1.48 MB. ดาวน์โหลด
วันพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2563 22 ก.พ. 2564 891 KB. ดาวน์โหลด
กิจกรรม วันที่ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
วันพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2563 24 พ.ย. 2563 610 KB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 2Q 2020 01 ก.ย. 2563 1.30 MB. ดาวน์โหลด
วันพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2563 25 ส.ค. 2563 548 KB. ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 02 ก.ค. 2563 2.86 MB. ดาวน์โหลด
วันพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2563 27 พ.ค. 2563 720 KB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 4Q 2019 05 มี.ค. 2563 1.42 MB. ดาวน์โหลด
วันพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2562 25 ก.พ. 2563 981 KB. ดาวน์โหลด
กิจกรรม วันที่ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
วันพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2562 14 พ.ย. 2562 784 KB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 2Q 2019 05 ก.ย. 2562 1.92 MB. ดาวน์โหลด
วันพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2562 15 ส.ค. 2562 869 KB. ดาวน์โหลด
วันพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2562 16 พ.ค. 2562 748 KB. ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 11 เม.ย. 2562 1.66 MB. ดาวน์โหลด
วันพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2561 07 มี.ค. 2562 942 KB. ดาวน์โหลด
AIT พบสื่อมวลชน 05 มี.ค. 2562 1.31 MB. ดาวน์โหลด
กิจกรรม วันที่ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
Opportunity Day 3Q 2018 29 พ.ย. 2561 1.67 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 2Q 2018 30 ส.ค. 2561 1.71 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 1Q 2018 07 มิ.ย. 2561 1.64 MB. ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 10 เม.ย. 2561 1.94 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 4Q 2017 08 มี.ค. 2561 2.25 MB. ดาวน์โหลด
กิจกรรม วันที่ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
Opportunity Day 3Q 2017 07 ธ.ค. 2560 11.17 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 2Q 2017 07 ก.ย. 2560 2.39 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 1Q 2017 08 มิ.ย. 2560 2.22 MB. ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 11 เม.ย. 2560 1.47 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 4Q 2016 16 มี.ค. 2560 2.34 MB. ดาวน์โหลด
กิจกรรม วันที่ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
Opportunity Day 3Q 2016 01 ธ.ค. 2559 2.56 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 2Q 2016 08 ก.ย. 2559 1.65 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 1Q 2016 03 มิ.ย. 2559 1.41 MB. ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 21 เม.ย. 2559 1.49 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 4Q 2015 24 มี.ค. 2559 1.42 MB. ดาวน์โหลด
กิจกรรม วันที่ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
Opportunity Day 3Q 2015 03 ธ.ค. 2558 1.43 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 2Q 2015 10 ก.ย. 2558 1.49 MB. ดาวน์โหลด
Cambodia-Briefing Jul 2015 10 ก.ค. 2558 2.00 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 1Q 2015 04 มิ.ย. 2558 1.51 MB. ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 20 เม.ย. 2558 1.31 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 4Q 2014 19 มี.ค. 2558 1.50 MB. ดาวน์โหลด
กิจกรรม วันที่ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
Opportunity Day 3Q 2014 04 ธ.ค. 2557 1.17 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 2Q 2014 04 ก.ย. 2557 1.63 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 1Q 2014 05 มิ.ย. 2557 1.36 MB. ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 08 เม.ย. 2557 1.33 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 4Q 2013 19 มี.ค. 2557 1.82 MB. ดาวน์โหลด
Analyst Briefing 4Q 2013 07 มี.ค. 2557 1.43 MB. ดาวน์โหลด
กิจกรรม วันที่ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
Opportunity Day 3Q 2013 26 พ.ย. 2556 1.35 MB. ดาวน์โหลด
การประชุมวิสามัญประจําปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 18 พ.ย. 2556 1.01 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 2Q 2013 10 ก.ย. 2556 1.35 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 1Q 2013 27 พ.ค. 2556 2.00 MB. ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 05 เม.ย. 2556 1.08 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 4Q 2012 19 ก.พ. 2556 1.83 MB. ดาวน์โหลด
กิจกรรม วันที่ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
Opportunity Day 3Q 2012 13 พ.ย. 2555 4.54 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 2Q 2012 28 ส.ค. 2555 1.51 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 1Q 2012 31 พ.ค. 2555 2.16 MB. ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 05 เม.ย. 2555 1.20 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 4Q 2011 15 มี.ค. 2555 2.53 MB. ดาวน์โหลด
กิจกรรม วันที่ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
Opportunity Day 2Q 2011 18 ส.ค. 2554 3.81 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 1Q 2011 23 พ.ค. 2554 4.70 MB. ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 18 เม.ย. 2554 2.82 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 4Q 2010 25 มี.ค. 2554 5.63 MB. ดาวน์โหลด
กิจกรรม วันที่ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
Opportunity Day 3Q 2010 29 พ.ย. 2553 2.21 MB. ดาวน์โหลด
กิจกรรม วันที่ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
Opportunity Day - 3Q 2009 26 พ.ย. 2552 645 KB. ดาวน์โหลด
Annual General Meeting Year 2008 17 มิ.ย. 2552 337 KB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day - 2Q 2008 17 มิ.ย. 2552 305 KB. ดาวน์โหลด
กิจกรรม วันที่ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 25 เม.ย. 2551 233 KB. ดาวน์โหลด
กิจกรรม วันที่ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
Opportunity Day 20 ธ.ค. 2549 194 KB. ดาวน์โหลด