งบการเงิน

งบการเงิน

กรุณาเลือกปี:

ปี 2565

ไตรมาส 1/2565

ปี 2564

รายปี 2564
ไตรมาส 3/2564
ไตรมาส 2/2564
ไตรมาส 1/2564

ปี 2563

รายปี 2563
ไตรมาส 3/2563
ไตรมาส 2/2563
ไตรมาส 1/2563

ปี 2562

รายปี 2562
ไตรมาส 3/2562
ไตรมาส 2/2562
ไตรมาส 1/2562

ปี 2561

รายปี 2561
ไตรมาส 3/2561
ไตรมาส 2/2561
ไตรมาส 1/2561

ปี 2560

รายปี 2560
ไตรมาส 3/2560
ไตรมาส 2/2560
ไตรมาส 1/2560

ปี 2559

รายปี 2559
ไตรมาส 3/2559
ไตรมาส 2/2559
ไตรมาส 1/2559

ปี 2558

รายปี 2558
ไตรมาส 3/2558
ไตรมาส 2/2558
ไตรมาส 1/2558

ปี 2557

รายปี 2557
ไตรมาส 3/2557
ไตรมาส 2/2557
ไตรมาส 1/2557

ปี 2556

รายปี 2556
ไตรมาส 3/2556
ไตรมาส 2/2556
ไตรมาส 1/2556

ปี 2555

รายปี 2555
ไตรมาส 3/2555
ไตรมาส 2/2555
ไตรมาส 1/2555

ปี 2554

รายปี 2554
ไตรมาส 3/2554
ไตรมาส 2/2554
ไตรมาส 1/2554

ปี 2553

รายปี 2553
ไตรมาส 3/2553
ไตรมาส 2/2553
ไตรมาส 1/2553

Year 2552

Yearly 2552
Q3/2552
Q2/2552
Q1/2552

Year 2551

Yearly 2551
Q3/2551
Q2/2551
Q1/2551

Year 2550

Yearly 2550
Q3/2550
Q2/2550
Q1/2550

Year 2549

Yearly 2549
Q3/2549
Q2/2549
Q1/2549

Year 2548

Yearly 2548
Q3/2548
Q2/2548
Q1/2548