ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 37/2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทร: +66 (0) 2275 9400
โทรสาร: +66 (0) 2275 9100, +66 (0) 2275 9200
เว็บไซต์: http://www.ait.co.th
อีเมล์: ir@ait.co.th
ขอบคุณสำหรับความสนใจ หากท่านมีคำถาม หรือ ข้อสงสัย เกี่ยวกับการลงทุนกับแอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี สามารถส่งคำถาม หรือ ข้อสงสัยโดยกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มด้านล่าง

จำเป็นต้องกรอก

ชื่อ* :
นามสกุล* :
บริษัท:
อีเมล์* :
จังหวัด:
ประเทศ* :
หัวข้อคำถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น* :
รายละเอียด* :
เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้