ภาพรวมบริษัทและบริษัทย่อย

ภาพรวมบริษัทและบริษัทย่อย

ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจ

เราเรียกตัวเองว่าเป็น Systems Integrator ซึ่งหมายถึง ผู้รวบรวมระบบและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละองค์กร ซึ่งการรวบรวมดังกล่าว เรารวมเรียกว่า Solution หรือ ระบบเบ็ดเสร็จ ที่จะเพื่อช่วยให้การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในฐานะที่เป็น System Integrator และ ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Provider) เราให้บริการอย่างครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง บริหารโครงการ ซ่อมและบำรุงรักษา รวมไปถึงฝึกอบรมการใช้งาน โดยกระบวนการนี้สามารถแสดงได้ตามแผนภูมิด้านล่าง

เอไอทีประสบความสำเร็จในการสร้างผลงานและรักษาชื่อเสียงในวงการเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศมายาวนานจนเป็นที่ยอมรับทั่วไปในภาคราชการและภาคการสื่อสาร เราได้เข้ามีส่วนร่วมในโครงการต่างๆในหลายๆบทบาทเช่น คู่สัญญาหลัก (Prime Contractor), คู่สัญญาช่วง (Subcontractor), กิจการค้าร่วม (Consortium) ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการเอไอที นำเสนอ

 • ผู้ชำนาญการ และ การผสมผสานขีดความสามารถในแต่ละด้าน
 • ผลงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
 • การทำงานแบบกลยุทธ์ในรูปแบบพันธมิตรหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ
 • ความแข็งแกร่งด้านการเงิน
 • ประสบการณ์ในการจัดการงานตั้งแต่ขนาดย่อมจนไปถึงขนาดใหญ่
 • ลดความเสี่ยงด้านเทคนิค ด้านการดำเนินโครงการ และด้านการเงิน ในโครงการที่มีความซับซ้อน

หุ้นส่วนทางธุรกิจของ เอไอที ประกอบไปด้วย ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีที่เป็นที่รู้จักในสาขาต่างๆเช่น Cisco System, Oracle/SUN, IBM, HP, DELL Acer, Alcatel-Lucent, Autodesk, Convergys, SAP, Microsoft, Novell, Synnex และ Symantec เป็นต้น

นอกจากสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานครแล้ว เรายังมีศูนย์บริการอยู่ในหัวเมือง 7 จังหวัดเพื่อรองรับการให้บริการที่ทั่วถึงทั้งประเทศ อันได้แก่ ชลบุรี ขอนแก่น เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี พิษณุโลก สงขลา และ นครราชสีมา

รู้จักกับ บริษัท เคิร์ซ จำกัด

บริษัท เคิร์ซ จำกัด (KIRZ) ก่อตั้งในปี พ.ศ.2538 เริ่มจากการเป็นผู้แทนจำหน่ายระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ หลังจากนั้นได้ขยายการให้บริการด้าน System Integration โดยเป็นที่ปรึกษา ประยุกต์ ติดตั้งการใช้ผลิตภัณฑไอทีชั้นนำ เพื่อสามารถตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า และใช้เทคโนโลยีได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด

ในปี พ.ศ.2548 KIRZ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจอินเทอร์เน็ต และกิจการโทรคมนาคมจึงพร้อมให้บริการอินเทอร์เน็ตและพัฒนาโซลูชั่นต่างๆ รวมถึง KIRZ ได้ริเริ่มการให้บริการ Broadband Wireless Acess ครอบคลุมพื้นที่ภูมิภาค จึงเป็นโอกาสให้ธุรกิจพัฒนาขีดการแข่งขันต่อยอดการให้บริการกับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

ในปี พ.ศ.2554 KIRZ สร้างศูนย์ข้อมูลดาต้าเซ็นเตอร์มาตรฐานสูง เทคโนโลยีนำสมัยตั้งอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นับเป็นดาต้าเซ็นเตอร์เพียงไม่กี่รายของประเทศที่เป็น Network Neutral เพื่อรองรับการรับ-ส่งข้อมูลให้เป็นไปอย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่หลากหลายธุรกิจรวมทั้งธุรกิจประเภท Hosting ผู้ให้บริการเกมส์ออนไลน์ ล้วงวางใจใช้บริการ KIRZ Data Center

KIRZ ยังมุ่งมั่นพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าต่อไป ด้วยการลงทุนในโครงการสำคัญๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า อาทิเช่น บริการ IPTV HD full-Interactive ให้แก่โรงแรมชั้นนำต่างๆ ที่มีจำนวนห้องพักในการให้บริการกว่า 1,000 ห้อง

บริการ Fiber to Home ไปยังโฮมออฟฟิศหรือหมู่บ้าน ทำให้การบริอการด้าน Telecom และ Multimedia ต่างๆ พร้อมให้บริการผู้พักอาศัยอย่างครบคัน เช่น Internet, IP Phone, Cable,TV,IPTV เป็นต้น

บริการด้าน Live Broadcast ได้นำไปต่อยอดให้อุตสาหกรรมบันเทิง เพื่อเผยแพร่สื่อบนโลก Oniline รวมถึงการถ่ายทอดสด Event ทำให้ผู้ชมจากทั่วทุกมุมโลกได้ชมเหตุการณ์ไปพร้อมๆ กัน

ธุรกิจด้านบริการ (Services)

จากประสบการณ์การให้บริการลูกค้ามากกว่า 15 ปี KIRZ จึงมีความพร้อมในการพัฒนาโซลูชั่นส์และการให้บริการถึง 5 กลุ่มบริการ ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าทั้งด้านของข้อมูล เสียง และ Multimedia เพื่อให้ลูกค้านำไปเพิ่มมูลค่าหรือสร้างความแตกต่างให้แก่ธุรกิจ ดังนี้

Internet Access

บริการสื่อสารข้อมูล การเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างประเทศและในประเทศ KIRZ พร้อมให้บริการคุณตั้งแต่ IPLC วงจรเช่าแบบส่วนตัวหรือบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านใยแก้วนำแสง Leased Line รวมถึงบริการเสริม VPN ที่ช่วยบริหารจัดการ Bandwidth ให้ปลอดภัยสูงขึ้น

Data Center

บริการศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่มีการเชื่อมต่อโครงข่าย Fiber Optic และ Internet Gateway กับผู้ให้บริการของประเทศ ทำให้การรับ - ส่งข้อมูลของคุณเป็นไปอย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย KIRZ จัดเตรียมบริการให้เหมาะสมสำหรับ Colocation, Hosting service และ VPS

Digital Media

บริการเผยแพร่สัญญาณภาพและเสียง รวมถึงรายการความบันเทิงต่างๆ สามารถเชื่อมโยงผ่านเครือข่ายIP ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความพร้อมการบริหารเครือข่าย การจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสม และการบริการที่เรายืดหยุ่นให้ตรงกับความต้องการของคุณ KIRZ จึงพัฒนาบริการในกลุ่ม Digital Media ได้หลากหลายรูปแบบได้แก่ IPTV Live Broadcast, Web Streaming, VDO on Demand และ Digital Signage

Cloud Applications

บริการโอนข้อมูลหรือการประมวลผลจากฝั่งลูกค้ามายังฝั่ง KIRZ โดยผ่านระบบเครือข่าย ทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายด้าน Hardware Software และผู้ดูแลระบบ รวมถึงการเลือกทรัพยากรได้ตามเหมาะสมที่ต้องการใช้งาน KIRZ พร้อมให้บริการ Cloud Services ต่างๆ ได้แก่ Cloud Server, Cloud Stroage, Content Delivery Network(CDN),Virtual Wifi Hotspot Controlling and Mail service คุณจึงสามารถบริหารจัดการข้อมูลด้วยความยืดหยุ่น มั่งใจ ปลอดภัย และประหยัด

Voice and Conferencing

บริการด้านเสียง การสื่อสาร และการประชุมทางไกล ที่จะเสริมศักยภาพธุรกิจคุณให้ก้าวทันโลก การ เปลี่ยนแปลง บริการ Kloud Call Hosted PBX ที่เราพัฒนาเพื่อให้คุณใช้งานภายใต้ระบบ PBX ทำให้คุณประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย พร้อมบริการเชื่อมโยงเบอร์ โทรศัพท์พื้นฐาน และยืดหยุ่นตามการใช้งานของคุณ รวมถึงบริการ Kloud sim การสื่อสารระหว่างประเทศ ด้วยเบอร์ 7 ประเทศ SIM เดียว และบริการ Kloud meeting การประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ทุกที่ ทุกเวลา

นอกจากทั้ง 5 บริการที่ KIRZ พัฒนาให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มธุรกิจแล้ว เรายังให้ความสำคัญต่อการให้บริการลูกค้าเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด พร้อมทั้งทีมงานมืออาชีพที่ให้บริการคุณอย่างใกล้ชิด เริ่มจากทีมงานดูแลลูกค้า ให้คำปรึกษา แนะนำในการใช้ IT Solution ได้อน่างเหมาะสม คุ้มค่า และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่คุณ รวมถึงทีมงานวิศวกรของ KIRZ ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์จริง และได้รับ Certified จาก Cisco ซึ่งเป็นผู้ผลิตและพัฒนาอุปกรณ์เน็ตเวิร์คระดับสากลชั้นนำของโลกจึงเป็นการประกันคุณภาพการให้บริการ ทั้งการติดตั้ง ควบคุมและพัฒนาระบบให้ทำงานอย่างเสถียรภาพเพื่อให้คุณได้มั่นใจและวางใจในการเลือกใช้บริการกับเรา เพราะคุณคือลูกค้าคนสำคัญของเรา

รู้จักกับบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สาขา กัมพูชา

เมื่อประมาณกลางปี 2555 บริษัทได้จัดตั้งสำนักงานสาขาต่างประเทศแห่งแรกขึ้นที่ในราชอาณาจักรกัมพูชา โดยเป็นการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการว่าเป็นสำนักงานสาขาของบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยที่สำนักงานแห่งใหม่ในกัมพูชานี้จะดำเนินการในรูปแบบธุรกิจที่เรียกว่า "Partner Centric Model" กล่าวคือจะทำการขายผ่านคู่ค้าในท้องถิ่น โดยไม่จำหน่ายตรงไปที่ End User s กลยุทธทางการตลาดนี้เป็นการเตรียมพร้อมตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 และในฐานะที่เป็นพันธมิตรระดับ Gold Partner เอไอทีเน้นการสนับสนุนคู่ค้าท้องถิ่น ช่วยให้เขาสามารถทำการขายสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงให้กับลูกค้าในกัมพูชา โดยสำนักงานกัมพูชาจะคอยให้คำแนะนำ บริการ และสนับสนุนการขาย สำหรับการสั่งสินค้าจะเป็นการดูแลโดยสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ การเข้าถึงตลาดในลักษณะนี้ก็เพื่อเป็นการเพิ่มบทบาทในตลาดอาเซียนของเอไอที

สำนักงานสาขาของเอไอทีในกัมพูชา เริ่มเปิดทำธุรกิจตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2012 ในพนมเปญ เมืองหลวงของกัมพูชา เพื่อที่จะบรรลุพันธกิจ "ความสำเร็จของท่านคือความสำเร็จของเรา" เอไอทีจะตอบสนองความต้องการของตลาดกัมพูชาที่กำลังเติบโตขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาครัฐบาล ธนาคาร และโทรคมนาคม โดยการจัดให้มีการสนับสนุนการขายในลักษณะเป็น Pre-sales Support จากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองจาก Cisco ในช่วงหกเดือนแรกของการดำเนินงานในกัมพูชา เราเน้นการสร้างความเชื่อถือในตลาดโดยการแสดงถึงความเชี่ยวชาญหลักในด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม ส่วนปี 2556 จะเป็นสำหรับการเก็บเกี่ยวความสำเร็จจากพื้นฐานที่เราสร้างไว้ในปี 2555

แม้ว่า AIT จะไม่ได้ขายโดยตรงให้กับ end users แต่สามารถให้บริการลูกค้าในลักษณะต่างๆดังนี้:

 1. บริการ Cisco Based Design
 2. Cisco Design Verification
 3. Network Master planning
 4. Cisco Specification Support

และสำหรับคู่ค้า เราสามารถให้บริการ ดังนี้:

 1. บริการ Pre-Sales and Design
 2. ซัพพลายสินค้าและโซลูชั่น
 3. ช่วยส่งมอบโครงการ
 4. การใช้งานเต็มรูปแบบ
 5. บริการหลังการขาย
 6. อบรมวิธีการใช้

โครงสร้างรายได้

  2556 2557 2558
  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
1. รายได้จากการขายและบริการ 5,888.42 98 6,470.79 97 5,027.05 95
2. รายได้จากค่าเช่า 76.49 1 76.64 1 129.21 2
3. อื่นๆ 58.32 1 104.12 2 77.67 2
รวม 6,023.23   6,651.55   5,271.21