หน้านักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหลักทรัพย์: AIT

6.65 บาท

+0.15(2.31%)

17/05/2565 16:39
วันก่อนหน้า ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ (หุ้น)
6.50 6.55 6.70 6.50 3,180,500

ดูกราฟราคาหลักทรัพย์

ข่าวสารล่าสุด

Keep up to date with the AIT's investors news

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565

12 พ.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม

แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ

12 พ.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

12 พ.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินนักลงทุน

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565: 11 เมษายน 2565

รายละเอียด: เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูป แบบเดียวเท่านั้น

ดูทั้งหมด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดูทั้งหมด
งบการเงิน
ไตรมาส 1/2565
ดาวน์โหลด | ดูทั้งหมด
Annual General Meeting Year 2022
ดาวน์โหลด | ดูทั้งหมด
Webcast

AIT Presentation

รายงานประจำปี 2564

ดาวน์โหลด | ดูทั้งหมด

Annual General Meeting Year 2022

ดาวน์โหลด

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่
เลขที่ 37/2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย , สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
โทร
+66 (0) 2275 9400
อีเมล์
ir@ait.co.th