หน้านักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหลักทรัพย์: AIT

16.50 บาท

-0.20(-1.20%)

30/03/2563 12:00
วันก่อนหน้า ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ (หุ้น)
16.70 16.40 16.60 16.10 123,700

ดูกราฟราคาหลักทรัพย์

ข่าวสารล่าสุด

Keep up to date with the AIT's investors news

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

27 มี.ค. 2563 อ่านเพิ่มเติม

การยกเลิกกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

27 มี.ค. 2563 อ่านเพิ่มเติม

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่1_2563และการส่งคำถามล่วงหน้าและ แนวทางการปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

09 มี.ค. 2563 อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินนักลงทุน

วันพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2562: 14 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด: เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร AIT

ดูทั้งหมด

หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดูทั้งหมด
งบการเงิน
รายปี 2562
ดาวน์โหลด | ดูทั้งหมด
Webcast

AIT Presentation

รายงานประจำปี 2562

ดาวน์โหลด | ดูทั้งหมด

Opportunity Day 4Q 2019

ดาวน์โหลด

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่
เลขที่ 37/2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย , สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
โทร
+66 (0) 2275 9400
อีเมล์
ir@ait.co.th