หน้านักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหลักทรัพย์: AIT

39.50 บาท

+1.50(3.95%)

01/12/2564 16:38
วันก่อนหน้า ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ (หุ้น)
38.00 38.25 40.00 38.25 2,499,200

ดูกราฟราคาหลักทรัพย์

ข่าวสารล่าสุด

Keep up to date with the AIT's investors news

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 และวิธีการเข้าร่วมประชุมฯในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

22 พ.ย. 2564 อ่านเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (AIT-W2) และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (แก้ไข)

11 พ.ย. 2564 อ่านเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (AIT-W2) และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

09 พ.ย. 2564 อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินนักลงทุน

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2564: 21 ธันวาคม 2564

รายละเอียด: เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

ดูทั้งหมด

หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดูทั้งหมด
งบการเงิน
ไตรมาส 3/2564
ดาวน์โหลด | ดูทั้งหมด
Webcast

AIT Presentation

รายงานประจำปี 2563

ดาวน์โหลด | ดูทั้งหมด

Analyst Meeting Q3/2021

ดาวน์โหลด

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่
เลขที่ 37/2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย , สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
โทร
+66 (0) 2275 9400
อีเมล์
ir@ait.co.th