หน้านักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหลักทรัพย์: AIT

5.70 บาท

-0.25(-4.20%)

26/01/2565 12:29
วันก่อนหน้า ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ (หุ้น)
5.95 5.90 6.00 5.65 10,573,400

ดูกราฟราคาหลักทรัพย์

ข่าวสารล่าสุด

Keep up to date with the AIT's investors news

สรุปข้อสนเทศ ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2

25 ม.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม

ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : AIT-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 26 มกราคม 2565

25 ม.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม

แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)

13 ม.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินนักลงทุน

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2564: 21 ธันวาคม 2564

รายละเอียด: เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

ดูทั้งหมด

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดูทั้งหมด
งบการเงิน
ไตรมาส 3/2564
ดาวน์โหลด | ดูทั้งหมด
Webcast

AIT Presentation

รายงานประจำปี 2563

ดาวน์โหลด | ดูทั้งหมด

Opportunity Day 3Q 2021

ดาวน์โหลด

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่
เลขที่ 37/2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย , สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
โทร
+66 (0) 2275 9400
อีเมล์
ir@ait.co.th