หน้านักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหลักทรัพย์: AIT

17.20 บาท

-(-%)

05/08/2563 14:53
วันก่อนหน้า ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ (หุ้น)
17.20 17.10 17.20 17.10 40,200

ดูกราฟราคาหลักทรัพย์

ข่าวสารล่าสุด

Keep up to date with the AIT's investors news

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

15 ก.ค. 2563 อ่านเพิ่มเติม

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

15 ก.ค. 2563 อ่านเพิ่มเติม

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

02 ก.ค. 2563 อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินนักลงทุน

วันพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2562: 14 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด: เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร AIT

ดูทั้งหมด

หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดูทั้งหมด
งบการเงิน
ไตรมาส 1/2563
ดาวน์โหลด | ดูทั้งหมด
Annual General Meeting Year 2020
ดาวน์โหลด | ดูทั้งหมด
Webcast

AIT Presentation

รายงานประจำปี 2562

ดาวน์โหลด | ดูทั้งหมด

Annual General Meeting Year 2020

ดาวน์โหลด

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่
เลขที่ 37/2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย , สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
โทร
+66 (0) 2275 9400
อีเมล์
ir@ait.co.th