เว็บแคสต์

เว็บแคสต์

Webcast

The Opportunity Day 1Q2018
07 มิ.ย. 2561
Webcast

AIT Presentation
กิจกรรม วันที่ รับชม
Annual General Meeting 1/2018 10 เม.ย. 2561 รับชม
The Opportunity Day 4Q2017 08 มี.ค. 2561 รับชม
The Opportunity Day 3Q2017 07 ธ.ค. 2560 รับชม
The Opportunity Day 2Q2017 07 ก.ย. 2560 รับชม
The Opportunity Day 1Q2017 08 มิ.ย. 2560 รับชม
Annual General Meeting 2017 11 เม.ย. 2560 รับชม
The Opportunity Day 4Q2016 16 มี.ค. 2560 รับชม
The Opportunity Day 3Q2016 01 ธ.ค. 2559 รับชม
The Opportunity Day 2Q2016 08 ก.ย. 2559 รับชม
The Opportunity Day 1Q2016 02 มิ.ย. 2559 รับชม
Annual General Meeting 2016 08 เม.ย. 2559 รับชม
The Opportunity Day 4Q2015 24 มี.ค. 2559 รับชม
The Opportunity Day 3Q2015 03 ธ.ค. 2558 รับชม
The Opportunity Day 2Q2015 10 ก.ย. 2558 รับชม
The Opportunity Day 1Q2015 04 มิ.ย. 2558 รับชม
Annual General Meeting 2015 13 พ.ค. 2558 รับชม
The Opportunity Day 4Q2014 19 มี.ค. 2558 รับชม
The Opportunity Day 3Q2014 04 ธ.ค. 2557 รับชม
The Opportunity Day 2Q2014 04 ก.ย. 2557 รับชม
The Opportunity Day 1Q2014 05 มิ.ย. 2557 รับชม
Annual General Meeting 2014 08 เม.ย. 2557 รับชม
The Opportunity Day 4Q2013 19 มี.ค. 2557 รับชม
The Opportunity Day 3Q2013 26 พ.ย. 2556 รับชม
Extraordinary General Meeting No. 1/2013 18 พ.ย. 2556 รับชม
The Opportunity Day 2Q2013 10 ก.ย. 2556 รับชม
The Opportunity Day 1Q2013 27 พ.ค. 2556 รับชม
Annual General Meeting 2013 05 เม.ย. 2556 รับชม
The Opportunity Day 4Q2012 19 ก.พ. 2556 รับชม
The Opportunity Day 3Q2012 13 พ.ย. 2555 รับชม
The Opportunity Day 2Q2012 28 ส.ค. 2555 รับชม
The Opportunity Day 1Q2012 31 พ.ค. 2555 รับชม
Annual General Meeting 2012 05 เม.ย. 2555 รับชม
The Opportunity Day 4Q2011 15 มี.ค. 2555 รับชม
The Opportunity Day 2Q2011 18 ส.ค. 2554 รับชม
The Opportunity Day 1Q2011 23 พ.ค. 2554 รับชม
Annual General Meeting 2011 08 เม.ย. 2554 รับชม
The Opportunity Day 4Q2010 25 มี.ค. 2554 รับชม
The Opportunity Day 3Q2010 15 พ.ย. 2553 รับชม
Annual General Meeting 2010 23 เม.ย. 2553 รับชม
The Opportunity Day 3Q2009 26 พ.ย. 2552 รับชม
SET in the city 23 พ.ย. 2552 รับชม
The Opportunity Day 2Q2008 28 ส.ค. 2551 รับชม