เอกสารนำเสนอ

เอกสารนำเสนอ

Opportunity Day 2Q 2017

Opportunity Day 2Q 2017
07 ก.ย. 2560
กิจกรรม วันที่ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
Opportunity Day 1Q 2017 08 มิ.ย. 2560 2.22 MB. ดาวน์โหลด
Annual General Meeting 1/2017 11 เม.ย. 2560 1.47 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 4Q 2016 16 มี.ค. 2560 2.34 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 3Q 2016 01 ธ.ค. 2559 2.56 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 2Q 2016 08 ก.ย. 2559 1.65 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 1Q 2016 03 มิ.ย. 2559 1.41 MB. ดาวน์โหลด
Annual General Meeting 1/2016 21 เม.ย. 2559 1.49 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 4Q 2015 24 มี.ค. 2559 1.42 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 3Q 2015 03 ธ.ค. 2558 1.43 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 2Q 2015 10 ก.ย. 2558 1.49 MB. ดาวน์โหลด
Cambodia-Briefing Jul 2015 10 ก.ค. 2558 2.00 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 1Q 2015 04 มิ.ย. 2558 1.51 MB. ดาวน์โหลด
Annual General Meeting 1/2015 20 เม.ย. 2558 1.31 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 4Q 2014 19 มี.ค. 2558 1.50 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 3Q 2014 04 ธ.ค. 2557 1.17 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 2Q 2014 04 ก.ย. 2557 1.63 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 1Q 2014 05 มิ.ย. 2557 1.36 MB. ดาวน์โหลด
Annual General Meeting 1/2014 08 เม.ย. 2557 1.33 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 4Q 2013 19 มี.ค. 2557 1.82 MB. ดาวน์โหลด
Analyst Briefing 4Q 2013 07 มี.ค. 2557 1.43 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 3Q 2013 26 พ.ย. 2556 1.35 MB. ดาวน์โหลด
Extraordinary General Meeting No. 1/2013 18 พ.ย. 2556 1.01 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 2Q 2013 10 ก.ย. 2556 1.35 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 1Q 2013 27 พ.ค. 2556 2.00 MB. ดาวน์โหลด
Annual General Meeting 1/2013 05 เม.ย. 2556 1.08 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 4Q 2012 19 ก.พ. 2556 1.83 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 3Q 2012 13 พ.ย. 2555 4.54 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 2Q 2012 28 ส.ค. 2555 1.51 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 1Q 2012 31 พ.ค. 2555 2.16 MB. ดาวน์โหลด
Annual General Meeting 1/2012 05 เม.ย. 2555 1.20 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 4Q 2011 15 มี.ค. 2555 2.53 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 2Q 2011 18 ส.ค. 2554 3.81 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 1Q 2011 23 พ.ค. 2554 4.70 MB. ดาวน์โหลด
Annual General Meeting 1/2011 18 เม.ย. 2554 2.82 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 4Q 2010 25 มี.ค. 2554 5.63 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 3Q 2010 29 พ.ย. 2553 2.21 MB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day - 3Q 2009 26 พ.ย. 2552 645 KB. ดาวน์โหลด
Annual General Meeting Year 2008 17 มิ.ย. 2552 337 KB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day - 2Q 2008 17 มิ.ย. 2552 305 KB. ดาวน์โหลด
Annual General Meeting 1/2008 25 เม.ย. 2551 233 KB. ดาวน์โหลด
Opportunity Day 20 ธ.ค. 2549 194 KB. ดาวน์โหลด